ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނަން: ޝެއިޚް އިލްޔާސް

  • އެމަނިކުފާނު ބަދުނާމުކުރުމުގެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 02:27 4,143

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނެކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަންނެލި ދޯންޏެއް އެމަނިކުފާނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ފުރަތަމަފަހަރަށް މީޑިއާއަށް ތިލަކުރައްވަމުން ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ކަންނެލި ދޯނި ދައްކައިފި މީހަކަށް އެ ދޯނި ހަދިޔާ ކުރާނެކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ މިތުހުމަތަށް ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު ބަދުނާމުކުރުމުގެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެވާހަކަ ދައްކާހަދާކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް އިލްމުވެރިންވެސް އެބޭފުޅާ ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަދެއްކިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސްމީހަކާއިމެދު ހިތްބަރު ކަމެއްނެތްކަމަށާއި، އެހެނަސް އެ ތުހުމަތުތައް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީސްތަކުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސްކަމެއް. މީހަކު އަޅުގަނޑުގާތު މިއަދުވެސް އެހި އެވާހަކަ. ނޯންނާނެ ދޯންޏެއް. ދޯނި ދެއްކި މީހަކަށް އެ ހަދިޔާ ކުރާނަން" ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑެތި އަދަދު ތަކުން އެކި ފަހަރުމަތިން ރިޝްވަތު ހުށައެޅުނުކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައްކޮށް ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށްވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް