ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

  • މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 3 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 12:22 2,179

ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ހޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޑެނިއަލް ކްރެއިގް އާއި ރޭޗަލް ވައިޒް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މި ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

"ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ރޯލް ކުޅޭ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ތަރި ކްރެއިގް  އަދި އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ވައިޒް ބަލިވެ އިންކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޒާތީ ދިރިއުޅުން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ މި ދެ ތަރިން 2011 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު މި ޖޯޑަށް ކުރީގެ ގުޅުންތަކަށް ވަނީ ކުދިން ލިބިފައެވެ

ކްރެއިގް އާއި އެކްޓަރ ފިއޯނާ ލައުޑޮން އަށް 26 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވެއެވެ. ވައިޒްއާއި ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ ޑެރަން އަރޮނޮފްސްކައި އަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ.

މި ދެރަތިންގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު  ކްރެއިގް ދެން ފެނިގެންދާނީ "ބޮންޑް25" އިންނެވެ.

ވައިޒް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރޮމޭންޓިކް ޑްރާމާ "ޑިސްއޮބީޑިއަންސް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް