ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ފިތުނައިގެ އަސްލަކަށް މިސްކިތުގެ އިމާމުން ވެގެންނުވާނެ: މިނިސްޓަރު ބާގިރު

  • ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން އަސުރު ނަމާދު ކުރުވަން ޖެހުނު
  • އެ ހާދިސާތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވާ

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 16:28 2,709

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ބާގިރާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ ޝަހީމް ބައްދަލުކޮށްލައްވަނީ - ޓްވިޓަރ

ފިތުނައިގެ އަސްލަަކަށް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު އެހެން ވިދާޅުވީ އިމާމުންނާއި ހާތިމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަހާސިންތާ ހުޅުވައިދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ބައެއް އިމާމުންގެެ ފަރާތުން ފެންނަމުންދާ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެެ ސަބަބުން މިސްކިތްތަކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިމާމުންގެ ސަބަބުން މިސްކިތްތަކަށް އަރާ މީހުން މަދުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަތރު ވިދާޅުވިޔަސް އެހެން ވިދާޅުވި ސީދާ ސަބަބެއް އަދި އެފަދަ ހާލެއްގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެެއްނުވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ހަވީރު 5:30 ގެ ފަހުން އަޞްރު ނަމާދު ކުރަންޖެހުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއްވެސް މިނިސްޓަރު ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދީނީ ހުކުމްތަކާމެދު އިމާމުންގެ ވިސްނުން އެ ދަރަޖައަށް ދާނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ އިމާމުކަމުގެ ކުފޫ ހަމަވާ މީހުންނޫން ކަމަށް ޑރ. ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދީނީ ކުދިކުދި މައްސަލަތައް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހަދައި، މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މިސްކިތްތަކަށް ދާ މީހުންނާ ތަޅާފޮޅާ ހިސާބަށް ގޮސް، ގައުމީ ދިފާއި ޚިދުމަތްތަކުން އެ ދެމެދަށް ވަންނަން ޖެހުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް