އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ވެރިކަމަކީ ދެ ތިން ގެއެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ހަނގުރާމަ އަކަށް ވެގެންނުވާނެ: ޝަހީމް

  • ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އާޖީލަކަށް ވާރުތަވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެ ޖީލުގެ މުއައްސިސަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ކޯލިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 13:50 3,384

ކެމްޕޭނު ޖަލްސާއެއްގައި ޝަހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ޙުސައިން ޙަސަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކީ ދެ ތިން ގެއެއްގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ހަނގުރާމަ އަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދު ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހަނިމާދޫގައި އޮތް ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަކީ ވަކި އާއިލާތަކެއްގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ދެކުން ބަދަލުކޮށް އެކަމަށް ނިމުން ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިކަން އާ ޖީލަކަށް ވާރުތަ ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖީލުގެ މުއައްސިސަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހިން ބަދަލަކަށް އެދިގެން ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު އިސްލާހުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އިސްލާހީ ހަރަކާތާއި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ބަދަލަކަށް ބޭނުން ވެގެން ވޯޓުލުމާއި މި ކަންކަން މިހާރު ނިމިއްޖެ. ދެން އިތުރަށް އާ ކޯލިޝަނަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްގެން ދެން ވާނެ ވަކި ފައިދާއެއް ނެތް" ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަނަކާ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކޯލިޝަން ރޫޅި ސަރުކާރު ހިންގަން ދަތިވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ގެންނަން 2008 ގައި އެކުލަވައިލި ކޯލިޝަން ވެސް އެންމެ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރޫޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލާ ކޯލިޝަންތައް ދިވެހިން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން އެކަކަށް ދެ ދައުރު ވެރިކަން ކުރެވޭތީ  ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް