އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބިން ބޮޑު ކޮނޑޭގައި މަދު އާބާދީއެއް، އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ފައްކާ ރަށެއް ކަމަށް!

  • ގއ.ގެ އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށަކީ ކޮނޑޭ
  • ޓޫރިޒަމަށް ކޮނޑޭއިން ބިން ދޫކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 2 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 12:51 2,205

ގއ. ކޮނޑޭއަށް އިބޫ ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު، ކުޑަކުދިންތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު އަޑުއަހަން މަޑުކޮށްލައިގެން: އިބޫ ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައް - ޙުސައިން ޙަސަން

ގއ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށް، ކޮނޑޭއަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރަށް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮނޑޭގެ ބިމުގެ ބޮޑު މިނަކީ 116 ހެކްޓަރެވެ. ދުއިސައްތަ ފަންސާސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮނޑޭއަކީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ އާބާދީ މަދު ރަށެވެ.

އިބޫ ކޮނޑޭއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އެ ރަށުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކޮނޑޭއަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ރަށް ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް އެޅުމަށް ބިން ދޫކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ލޯނު، "ސޮޕްޓް ލޯން" އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ދޫކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮނޑޭގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އަދި ފުޅާވެގެނެއް ނުދެއެވެ.

ވަޑާމާއި އަތްތެރި ކަމަށް މަޝްހޫރު، ކޮނޑޭގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެންނާނީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާ ނުލައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާ ބަޔަކަށް ދެ ވަނަ ފުރުސަތެއް ނުދައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް