އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ދައުރު ނިމޭ އިރު އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭ އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: އިބޫ

  • ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ
  • އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:59 2,784

ގުޅިފައވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމޭ އިރު އަސާސީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު މިހާރަށް ވުރެ ރަގަޅުކޮށް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ އާއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިތަކާއި ފެނުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ސަރުކާރުން ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްތަކަށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލުއި ލޯން ދެވޭނެ. ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައި ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަސް ބުނަން ޖެހޭނީ އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުން. އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅެންޖެހޭނީ ކައުންސިލްތަކުން،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރާ ދަތުރުގައި ރައްޔިތުން ތިބި ގޮތް ވަރަށް ސާފު ކަމަށާއި އެކަން ވޯޓުން ރައްޔިތުން ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

"އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންސާފުން ސަލާމަތްވުމަށް ރައްޔިތުން ތިބީ،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް