ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ރާއްޖެ - މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުން

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

  • ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 08:45 3,767

މާލޭގެ އޭރިއަލް ފޮޓޯއެއް - ގޫގުލް

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔައީ ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 8:00 ހާއިރު އެވެ. 

ކަރަންޓް ދިޔަ ސަބަބެއް ސްޓެލްކޯއިން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ކަރަންޓް ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އެއް ސިޔާސަތަކީ 24 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ޔަގީންވެފައި އޮތުން ކަމަށް ވިޔަސް، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ވެސް ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް