ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި: ޝިފާޒު

  • ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ
  • އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދޭނެ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 04:55 3,543

މުހައްމަދު ޝިފާޒު(ކ) އަދި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ). އިބޫ ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް ވިދާލުވި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ހޮވުމަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަނީ ތެދުވެފައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރަން ފެށި މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދުން ކަމަށާއި އެމަސައްކަތް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެޕާޓީން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ހުރިހާ ވިސްނުމެއް އެއްފަރާތްކޮށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް އިބޫއާއި އެކު ތެދުވީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުވެސް ދިމާވާ ގޮންޖެހުމަކީ ކޮބައިތޯ އެއީ ހަގީގަތުގައި ސުވާލެއް. ލިބުނު ގޮންޖެހުމަކީ އައު ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ދެވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގާނޫނު އަސާސީ ނުދަންނަ މީހަކު ވެރިކަމަށް ގެނެވުނީ. އޭނާގެ އަތްމައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުނީ. އޭނާގެ މައްޗަށް މާލިއްޔަތު ލިބުނީ،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންސާފު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އަދި މުދަލާއި ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަން ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ލާ ވޯޓުތައް ބޭކާރުވެދިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނަން ޖެހޭނީ އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަޒީރާވަންތަ ރާއްޖެއެއް، އަމާން ވެއްޓެއްގައި އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ސިފަތައް ބަލައިގެން އަސާސީ ސިފަތައް ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނެ ފޮތް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި އެއީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް