އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ9

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފި

  • ފޯނު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިޥޭ
  • ހަ މަސް ވަންދެން ފަސް ޖީބީ ޑާޓާ އެލަވަންސެއް ލިބިގެންދާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 23:58 2,969

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށް، ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރަށް ފޯނު ހަވާލުކުރަނީ - ދިރާގު

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލް ކަމުގައިވާ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރުފުކޮށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ ފޯނު އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ވިއްކަން ނިންމާފައެވެ. އަދި ފޯނު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަސް ވަންދެން 5 ޖީބީ ޑާޓާ އެލަވަންސެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ހިދުމަތް ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭނަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް އެގްރީމަންޓަކާއި ނުލާ ފޯނު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގައި 128 އަދި 512 ޖީބީގެ ފޯނަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 2,999 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭންގައި 128 ޖީބީގެ ފޯނަށް މަހު ފީ ގެ ގޮތުގައި 1,059 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު 512 ޖީބީގެ ފޯނަށް މަހު ފީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 1,359 ރުފިޔާއެވެ.

ދިރާގުން އިތުރަށް ބުނީ ވަގުތުން ފޯނު ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ 128 ޖީބީގެ ފޯނު 15,449 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި 512 ޖީބީގެ ފޯނު 18,999 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާކެޓަށް ނޯޓް 9 ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް