ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އިސްލާމްދީން ހަމައެކަނި ހިމާޔަތް ކުރެވޭނީ އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި:ޝިދާތާ

  • ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަންވަނީ ގެއްލިފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 00:15 2,618

ގދ.ތިނަދޫ ޖަލްސާގައި ޝިދާތާ ވާހަކަ ދައްކަނީ - އެމްޑީޕީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުވަހަކު ވެސް އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްވެފައި ނުވާ މިންވަރަށް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިމާޔަތް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީތަކުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝިދާތާ ވަނީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނޫން އެހެން ސަރުކާރަކުން އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި، އެތައް ފުރާނައެއް ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެއެވެ. ޤައުމު ފަސާދަވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަނދަވަޅުން ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަންނަމަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށެއެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ވަރިހަމަ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، ވައްކަން ވަރިހަމަ ނުވާ ސަބަބަކީ އެ ވައްކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ބުރަވެފައިވާތީ ކަމަށެއެވެ.

މިހާރު ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބުން ކަރަންޓް ބިލަށް އިހުނަށްވުރެ އިތުރަށް ދެތިން ހާސް ބޮޑުވެފައިވައިރު، ގެއަށް ވައްދާ ކާޑުކޮޅުގެ އަގުވެސް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެއްޗެހި ހަމަ އަގުގައި ނުލިބިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ވައްކަން އިންތިހާއަށް ދިއުން ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް