އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބ އަތޮޅުގެ 9 ރަށަކަށް ފައިސަލް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅު ކިހާދޫން ނިންމަވާލައްވާއިފި

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފަ
  • ހުކުރު ދުވަހު ފައިސަލް ވަނީ ހަތަރު ރަށައް ވަޑައިގެންފަ
  • ބ އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށުން ފައިސަލް އަށްވަނީ ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފަ

މުހަންމަދު ވިސާމް
sampathmasiw

ކ. މާލެ 31 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 18:27 2,087

ބ އަތޮޅު ދޮންފަހުން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ޙޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފަ - ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ނުވަ ރަށަކަށް  ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެ އަތޮޅު ކިހާދޫން ދަތުރުފުޅު ނިންމާލާއްވާއިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ފެއްޓެވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްތިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއިރު، ފައިސަލް ވަނީ ނުވަ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފައިސަލް ވަޑައިގެންނެވީ ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ، ހިތާދޫ، ތުޅާދޫ، ދަރަވަންދޫއަށެވެ. އަދި ބ އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާ އެ އަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި ބޭއްވިކަން ފާހަގަކޮށްލެއެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ފައިސަލްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި، ކެންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން، ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު މަލީހުގެ އިތުރުން އެޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިންނާއި، މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ބ އަތޮޅު ފައިސަލް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އެއަށްފަހު ފައިސަލްވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ދޮންފަނު، ކުޑަރިކިލު. ކެންދޫ، ކިހާދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުފައި ފައިސަލް ވަޑައިގެންނެވި ނުވަ ރަށުން ވެސް އެމަނިކުފާނަން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މި ނުވަރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަށް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވާ، ރަށުގެ މުހިންމުތަންތައް ފައިސަލް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ބ އަތޮޅަށް ފައިސަލް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެއްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު ފައިސަލް ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާށް ވަޑައިގެންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް