ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ކޮލަމާފުށީގެ ހަމަނުޖެހުން

ހައްޔަރުކުރާ މީހުން އިތުރުވާ ވަރަކަށް ވޯޓު ދޭ މީހުން އިތުރުވާނެ: ޝިފާޒު

  • މިއީ ފުލުހުން ހިންގާ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތަކެއް
  • މިއީ ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަންކަމެއް ނޫން
  • މިފަދަ އަމަލުތަކަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 30 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:24 4,146

އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ޝިފާޒު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ބުނެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕަޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވޯޓުދޭ މީހުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ އިން މީހުން ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"މިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިޔަ ހިންގާ ނާތަހުޒީމު އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ދޫކޮށްލަން. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރާއްޖެއިން ފެންނަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮތް މަންޒަރު ފެނިގެން ކުރައްވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

"ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ތަފާތުކުރާ މިންވަރު މާލެއަށް ބަލާލުމުން ވެސް ފެންނާނެ. ޕީޕއެމްގެ ދިދަ ފަތިތައް ފުލުހުންގެ ކެމެރާތަކުގެ ދަށުން ދެމުމުން. ފުލުހުންނަށް ކެރުނީ ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކެމެރާތައް ދިދަފަތިތަކަ ށްވުރެ ތިރިކުރަން. ދިދަފަތިތައް ނަގާކަން ނުކެރުނު،" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ދިދަ ނަގަން ފެށުމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްނުވާ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކެތްނުވެގެން ކުރުއްވާ މިފަދަ ކަންކަން ދިވެހި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް