އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް ނިއުޔޯކްގެ

ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް ނިއުޔޯކްގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި

  • މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ އެމެރިކަން ސިވިލް ލިބަރޓީޒް ޔޫނިއަން އިން

ރުޝްދާ ރަޝީދު
rushdhar

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 13:50 2,198

ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތައް - ގޫގުލް

ރެފިޔުޖީން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮަލަންޑް ޓްރަމްޕް ސޮއި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ކޯޓުން ބެލުމަށްފަހު، އެއަމުރު ހުއްޓުވުމަށް އެކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލަ ނިއު ޔޯކް ސިޓީގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ވައްދާފައިވަނީ އެމެރިކަން ސިވިލް ލިބަރޓީޒް ޔޫނިއަން (އޭސީއެލްޔޫ) އިންނެވެ.

އެމެރިކާގައި މަދަނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އޭސީއެލްޔޫއިން ބުނީ އެމެރިކާއަކީ ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ހިމާޔަތްދޭ ގައުމެއް ކަމަށާއި ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރަކީ އެމެރިކާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އޭސީއެލްޔޫ އިން ވަނީ އެގަރާރު ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިފަ އެވެ. އެއް ގަޑިއިރު މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ކޯޓުން ނިންމީ އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް ގަރާރުގައި އިއްޔެ ސޮއިކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ ގިނަ އެއާޕޯޓުތަކުން ވަނީ ރެފިއުޖީންނާއި ހިޖުރަކުރާ މީހުން އެގައުމަށް އެެތެރެވިޔަ ނުދީ އެއާޕޯޓުގައި ހިފަހައްޓާފަ އެެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެއާޕޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދާ އިރު، އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ ހިނގަމުންދަނީ ޖޯން އެފް ކެނެޑީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގަ އެވެ.

މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ނުދޭ ގަރާރުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓުން ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި ފާސްކުރި މި ގަރާރުގައިވާ ގޮތުން ސީރިޔާ، އިރާގު، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް އެމެރިކާއިން ވިސާއެއް ނުދޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް