ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޝެއިޚް އިލްޔާސް

ޝެއިހް އިލްޔާސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވާ ޖަލްސާއެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ

  • ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ހިތަދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 18:29 3,018

ޝެއިޚް އިލްޔާސް - ގޫގުލް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ހިތަދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޝެއިޅް އިލްޔާސް އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރައްވާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފާޑު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ދީނީ ފަތުވާއެއް ދީގެން މިސަރުކާރު އެއްވެސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ގޯނާއެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގމޭޓް އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ.

ޝެއިޚް އިލްޔާސް ކުރެެއްވި ޓްވީޓުގައި މި ސަރުކާރުން އިލްމުވެރިންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައިގެ ތެދު ހަގީގަތް ރައްޔިތުން ބަލައި، ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ދީނީ ފަތުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ 2016 ބާތިލް ކުރިކަން އެންގި ސިޓީގެ ފޮޓޯއެއް ހިމަނުއްވާފައެވެ.    

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވީ ހުކުރު ދުވަހު އަމިއްލަ ފުޅަށް އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ހުތުބާ ވިދާޅުވި މައްސަލާގައެވެ. ހުއްދަ ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އައްޑޫގައި ޚުތުބާއެއް ދެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެދުވަހު ދެއްވި ޚުތުބާގައި އިލްޔާސް ވަނީ ﷲގެ ހުކުމްފުޅުތަކާއި ހިލާފްވެ، މުންކަރާތްތަކަށް އަރައިގަންނަނަމަ އެބައެއްގެ ތެރޭގައި މުސީބާތްތައް އާއްމުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުވަނީ ވެރިންނާ ހިސާބުން ވައްކަން ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ދާދި ފަހުން ޝެއިޚް އިލްޔާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ގޯސް ކަންތައްތަކަށް ގޯސް ކަމެކޭ، އަނިޔާވެރިކަމަށް އަނިޔާވެރިކަމެކޭ، ނާއިންސާފަށް ނާއިންސާފޭ، ޚިޔާނާތްތެރިކަމަށް ޚިޔާނާތެކޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާންވީ އެއީ ވެސް ތަރައްޤީއޭ ވިދާޅުވެ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް