ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ރަނގަޅު: ރައީސް ޔާމީން

  • ޒުވާނުންގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށްޓަކައި އެޑްވާސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމައެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުވި
  • ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމައެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 28 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 05:32 21,171

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެއެމްވީ

އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކުރިއަސް އޯކޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހޯމަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން އެޑްވާންސް އަށް ވައްކަން ކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރ. ދުވާފަރުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އެ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދުވާވަހުން ކެތްނުވި ކުނި ގޮނޑު ނައްތާލަދެއްވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ އާއި އެއް ފެންވަރަށް ރާއްޖެގެ އެކި ހިސާބު ތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.  އެހެންކަމުން އެޑްވާންސް ކޮށް ވައްކަން ކުރިއަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. 

"މާލޭއާއި އެއް ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމް ކުރަމުން މިގެންދަނީ އަދި މާލޭގެ ކުންޏާއި އެހެން ރަށްތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުނި އެންދޭނެ އިންތިޒާމްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމަ ވަރިހަމަތާ އެޑްވާންސްއަށް ވައްކަން ކުރިއަސް" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

×މުޒާހަރާކުރާ މީހުން މިއަދު ނުނިކުންނަނީ އެ ޒުވާނުން ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭތީ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޒުވާނުންގެ މުސްތަގުބަލަށާއި ދުވާފަހަރުގެ ތަރައްގީ އަށް އެޑިވާންސް ކޮށް ވައްކަން ކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ވާއިރު، ވައްކަން ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސަކު ވިދާޅުވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި އޭގެ ކުރިން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ވެސް ހޯދިފައި ނެތް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ފައިސާ ވެސް ނުހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް