ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރ. މަޑުއްވަރީން އިބޫއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

  • މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ކަނޑުމަތިން
  • މަރުޚަބާ ކިޔާފައިވަނީ ލޯންޗުތަކެއް

އަހުމަދު ފައިރޫޒު
Ahmed_Fairoox

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 15:22 11,311

އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މަޑުއްވަރީ ޒުވާނުން ކަނޑަށް ނުކުންނަނީ - އެމްޑީޕީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެއަތޮޅު މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އާދަޔާ ޚިލާފު ހޫނު މަރުހަބާއެއް އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކިޔައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރ. މަޑުއްވަރީއަށް އިބޫ ވަޑައިގެންނެވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރ. ރަސްމާދޫ އަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މަޑުއްވަރީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އިބޫ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމާ އެކު ފުރަތަމަ މަރުހަބާ ކިޔާފައި ވަނީ ކަނޑުމަތިންނެވެ.

އެގޮތުން މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ދިދައާ ކުލަތައް ހިމެނޭ ފޮތިތައް ދަމާފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުތަކެއްގައި އައިސް އިބޫ ދަތުރު ކުރެއްވި ލޯންޗު ވަށާލައި އެރަށުގައި އިބޫއަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލާފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އިއްތިހާދު ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންގމޭޓަށް ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމުގެ މަންޒަރުތައް ފެންނަމުންދާއިރު، މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަނޑުމަތިން މިފަދަ ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ކީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ އިތުރުން އިބޫ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ވެސް ވަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އިބޫ ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ މަސް ދޯންޏެއްގައެވެ.

އިބޫ މަސްދޯންޏަށް އަރާވަޑައިގެންނެވީ އެ އަތޮޅު ކިނޮޅަހަށް ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައެވެ. ކަނޑުމަތިން އެހެން މަސްދޯނިތަކުގައި ވެސް ވަނީ އިބޫއަށް ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުން މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް