ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިވާ މީހުންނަށް ސަނީ ލިއޯނީ އެހީވެއްޖެ

  • ސަނީ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 11:51 3,096

ސަނީ ލިއޯނީ - ގޫގުލް

ކެރެލާއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލް ވެބާ ވަނީ 1200 ކިލޯގްރާމްގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީ އޭނާގެ އިސްޓަގްރާމްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެ ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަނޑުލާއި މުގު ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މަދު އެތިކޮޅެއް ކަމަށާއި މި އަށް ވުރެ  ބޮޑު އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސަނީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ވަނީ މި ޚާއްސަ ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓް ރޭވި ފަރާތްތައް ކަމަށްވާ ޕްރަތީކް ބައްބަރު އަދި ސިދާތު ކަޕޫރަށް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ސަނީގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފައިސާ އާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އަމީތާބް ބައްޗަން ވަނީ 51 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސް އާއި ގިނަ އަދެއްދެއްގެ އަންނައުނާއި ބޫޓު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާތު ކޯލީ ވެސް ވަނީ ކާބޯ ތަކެއްޗައި ބޭސް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. 

ޝާހުރުކް ޚާން، ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ ކެރެލާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުނަށް އެހީވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް