ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވޭ: ޕްރިޔަންކާގެ މަންމަ

  • ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުންދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 14:55 2,318

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް - ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ވަނީ ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގައި ކައިވެނިކުރާ ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ބޭއްވި މި ހަފްލާގައި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޑީއެންއޭ އަށް ދިން އިންޓވިއުއެއްގައި އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްރާޅާ ބުނެފައި ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނަން އަދި މާއަވަސް ކަމަށާއި ކައިވެނި ކުރާނެ ވަކި ތާރީޚެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ. ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުންދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަދޫ ބުނެފައި ވަނީ ޕްރިޔަންކާ ނިންމާ ނިންމުމަށް އަބަދު ވެސް އިތުބާތުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ނުވިސްނާ އަވަސްއަރުވާލައިގެން ކަންކަން ނިންމާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޕްރިޔަންކާ ކަމެއް ނިންމާއިރު ނިންމާނީ ވަރަށް ވިސްނާފައި ކަމަށާއި އަދި އެ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ ކަމަށް މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދެ މީހުން ވެސް މިވަގުތު ނިންމަންޖެހޭ ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި. ކައިވެނި ކުރާނެ ދުވަހަކާއި ކައިވެނި ކުރާނެ ތަނެއް ނިންމަން ވަގުތު ނަގާނެ،" މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިކްއާ ބެހޭ ގޮތުން މަދޫ ބުނެފައިވަނީ ނިކްއަކީ މަޑުމައިތިރި، ޒިންމާދާރު އަދި ބޮޑަތި މީހުނަށް އިޚްތިރާމްކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ނިކްއަކީ ހިތްގައިމު މީހެއް ކަމަށާއި އާއިލާގެ އެންމެން ވެސް ނިކް ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް