އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ، އެކުލަވާލާނީ ގައުމީ ސަރުކާރެއް: އިބޫ

  • ބަސްބުނާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
Murshidhu

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:46 11,460

ހުޅުދުއްފާރަަށް ވަޑައިގަތުމުން އިބޫގެ މޫނުގައި ކުލަ ހާކަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެކުލަވާލާ ސަރުކާރަކީ ގައުމީ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި ޕީޕީއެމްއާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ވެސް ކޯލިޝަނާ ގުޅުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުދުއްފާރުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުން އެކުލަވާލާ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރަކަށް ކަމަށާއި ބަސް ބުނާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.  

ހުރިހާ ބާރުތައް އެއްކޮށްގެން ކުރާ ވެރިކަމެއް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށާއި 23 ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަހު އެކުލެވިގެންދާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތައް ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު އޮތް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ވެސް ދާނީ އެއްކޮން ތިބެގެން ކަމަށް ވެސް ވެސް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމު ކުރުމަށް ހޯދި ފައިސާ އިން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާތީ އެކަމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުދުއްފާރުގެ ގިރާ ސަރައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް ހުޅުދުއްފާރުގެ ރައްޔިތުންނާ ވެސް އިބޫ ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް