ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ފޭކް ނިއުސްގައި ރައީސް ޔާމީން ޖެހިވަޑައިގެންފި

  • އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހެޑްލައިނެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައިވޭ
  • ނޫސްތަކުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އެޑިޓްކޮށް ދޮގު ޚަބަރުތައް ދަނީ ފަތުރަމުން
  • އެފަދަ ފޮޓޯތައް ވަޒީރުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ވެސް ޝެއާކޮށްފައިވޭ

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:33 42,939

- ރައީސް އޮފީސް

ދޮގު ވާހަކަތަކެއްގެ ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮޅުވާލައިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި "ފޭކް ނިއުސް" އަކާ ހަވާލާ ދެއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އުވާލާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ، ބަޔަކު އޮޅުވާލައިގެން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އިބޫ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ، އެޑިޓްކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ނޫހުގެ ސުރުހީއެކެވެ. މިހާރު ނޫހުގެ ލޯގޯއާ އެކު އޮޅުވާލައިގެން ހަދާފައިވާ އެ ސުރުހީއަކީ އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސުރުހީއެއް ކަމަށް ބުނަމުން ދަނިިކޮށް، އެ ފޮޓޯ އެންމެ ގިނައިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުކުރީ ވެސް ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ މީހުންނެވެ. އިބޫއަށް ކުރާ އިހްތިރާމާއި ގަދަރު ކުޑަވާ ގޮތަށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ އެފަދަ ފޮޓޯތައް ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށްފައެވެ.

ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ އެފަދަ ފޮޓޯއަކަށް ބަލައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ވެމްކޯ އުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ހައިރާންވާ ކަމަށާއި ކުރިން އޮތް ގޮތަށް މާލޭގެ ކުނި އުކާލުމުގެ ނިޒާމު ހަމަޖައްސާ ވާހަކަ ބުނުމުން ވެސް ހައިރާންވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމަ ހައިރާންވޭ، ވެމްކޯ އުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ. ކުރީގަ އޮތް ގޮތަށް ބާއްވާ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ހައިރާންވޭ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުކުމެވަޑައިގެން ހުންނެވި ރައީސަކު، ބަޔަކު ދައުރު ކުރަމުންދިޔަ ފޭކް ފޮޓޯއެއްގެ "އަވާގައި ޖެހި" އެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް ދެއްކުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ރައީސް ޔާމީނަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވާހަކަތަކުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ބެއްލެވުމެއް ނެތި، ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް ހިތު ހުރި އެއްޗެހި ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވެސް ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް