އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ޕަޓާކާގެ ލަވައެއްގައި މަލައިކާ!

  • މަލައިކާ ފެނިގެންދާނީ ހެލޯ ހެލޯ މި ލަވައިން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 15:35 1,843

މަލައިކާ އަރޯރާ - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި މަލައިކާ އަރޯރާ ފިލްމް "ޕަޓާކާ" ގެ ޚާއްސަ ލަވައެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ވިޝާލް ބަރްދުވާޖް ގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމުން މަލައިކާގެ ނެށުން ފެނިގެންދާނީ މި ފިލްމަށް ރޭކާ ބާރްދްވާޖް ކިޔައިދީގައިވާ " ހެލޯ ހެލޯ" އަށެވެ.

މި ލަވައިގެ މިއުޒިކް ވެސް ހަދާފައިވަނީ ވިޝާލް ބާރްދްވާޖް އަމިއްލައަށެވެ.

މި ލަވަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މި ލަވަ ވެގެންދާނީ ފިލްމް "އޯމްކާރާ" ގައި ބިޕާޝާ ބާސޫ ނަށާފައިވާ ލަވަ "ބީދީ ޖަލައިލޭ" ފަދަ މީހުން މުފޫހި ފިލުވައިދޭނެ ލަވައެއް ކަމަށެވެ.

މި ހަފްތާތެރޭގައި ޝޫޓިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިލަވައިގެ ކޮރިއޯގްރާފަރަކީ ގަނޭޝް އަޗަރްޔާއެވެ.

ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަޖޭ ކަޕޫރު ބުނެފައިވަނީ މި ލަވައިގެ ޓްރެކް އަޑުއިވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވިސްނާފައިވަނީ މަލައިކާ ލައްވާ މި ލަވަ ކުޅުވަން ކަމަށާއި އެލަވަ ކުޅުމަށް މަލައިކަގެ ގާތުން އެދުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވެ ވަގުތުން އެއްބަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 މަލައިކާ ވަނީ "ދިލްސޭ"، "ދަބަންގް2"، "ކާލް" އަދި "ހައުސްފުލް2" ގައި އައިޓަމް ސޯންގް ކުޅެފައެވެ.

ދެބެންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ޗަރަން ސިންގް ޕާތިކް ލިޔެފައިވާ ހެއްވާ މަޖާ ވާހަކަ އެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

ތަރިންގެ ގޮތުގައި ސަނާޔާ މަލޯތުރާ، ރަދިކާ މާޑަން، ސުނިލް ގްރޯވާ އަދި ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް