ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

ދައުލަތެއް ހިންގޭނީ ވެރިކަން ކުރާ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރިހާ ބާރެއް އޮތުމުން: ރައީސް ޔާމީން

  • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް އިންތިޚާބަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 15:44 9,766

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުލަތް ހިންގޭނީ ދައުލަތް ހިންގަން ރައްޔިތުން އިޚްތިޔާރު ކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތުމުން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ވެރިއަކަށް އަންނަ މީހަކުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގަން ތަފާތު އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާނާތް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދީ ރައްޔިތުން ޖަވާބުދާރީ ވާން އަންނަ އެންމެ އިސް މީހާގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔާ އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ތަފާތު އެތައް ވެރިންތަކެއް ތިބެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ދައުލަތެއް ހިންގައެއް ނުލެވޭނެ. އެހެންވީމާ ދައުލަތް ހިންގާލެވޭނީ ދައުލަތް ހިންގަން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މީހާއާ ހަމައިގައި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮތިއްޔާ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މި ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ބުނާ ވާހަކަ އަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް އިންތިޚާބަކަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހަވާލުކޮށްގެން އެޅި ބަނދަރު ރައީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވާ އިރު އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 44.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ. އެ ބަނދަރުގެ ދިގު މިނުގައި 700 މީޓަރު ހުރިއިރު ފުޅާމިނުގައި 250 ފޫޓު ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް