އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ

އިޒްރޭލުން ސީރިޔާގެ 100 ކުއްޖަކަށް ހިމާޔަތް ދެނީ

  • އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުން

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:00 1,776

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށް - ގޫގުލް

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި ޔަތީމުވެފައިވާ 100 ކުއްޖަަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ މިފަދަ ކަމަކަށް އިޒްރޭލުން ހުއްދަ ދިން ފުރަަތަމަ ފަހަރުކަމަށްވާއިރު ހިމާޔަތް ދިން 100 ކުދިންނަަަށް ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ވަގުތީ ގޮތުން 4 އަހަރުގެ ރަށްވެހި ކަމެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް އެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދާއިމަށް ތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމުކުދިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އިޒްރޭލުގެ އަރަބީންނަށް ކަމަށެވެ. އިޒްރޭލުގެ މުޅި އާބާދީގެ 17.5 ޕަސެންޓަކީ އަރަބި ދަރިކޮޅުގެ ފަލަސްތީނު މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުގެ ޗެނަލް 10 ޓީވީން ބުނީ އޒްރޭލަށް ގެނެވޭ ޔަތީމު ކުދިންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެމެންނާއި، ދައްތަމެންފަދަ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އިޒްރޭލުން، ފަހުން ރެފިއުޖީންގެ ދަރަޖަދީ އިޒްރޭލަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އިޒްރޭލަށް ގެނެވޭ 100 ޔަތީމު ކުދިންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވޭނީ ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި އިޒްރޭލު ސަރުކާރު ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް