އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - މީރާ

ޓެކްސް އިންސްޕެޓްރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްގެ ފުރަތަމަ މިޝަން މީރާ އިން ފަށައިފި

  • ޕްރޮޖެކްޓް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
  • މިޝަން ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓުގައި މީރާ އާއި ޓީއައިޑަބްލިއުބީ އިން ވަނީ މި ހަފްތާގައި ސޮއިކޮށްފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:32 2,711

ޓެކްސް އިންސްޕެޓްރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްގެ ފުރަތަމަ މިޝަންގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޓެކްސް އިންސްޕެޓްރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްގެ ފުރަތަމަ މިޝަން މީރާ އިން ފަށައިފިއެވެ.

މި މިޝަން އަކީ ޓީއައިޑަބްލިއުބީ އަކީ އޯ.އީ.ސީ.ޑީ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ޓެކުހާއި ގުޅޭ އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން މިޝަން ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓުގައި މީރާ އާއި ޓީއައިޑަބްލިއުބީ އިން ވަނީ މި ހަފްތާގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޓީއައިޑަބްލިއުބީގެ ފަރާތުން މީރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްސް އޮޑިޓަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކުރާ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތައްކޮށް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފައްޓާފައި ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ޓިއައިޑަބްލިއުބީ ގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ އަމްނާ ހަލީފާ އާއި ޕްރޮޖެކްޓް ފަންޑުކޮށްފައިވާ ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ޓިއައިޑަބްލިއުބީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރ ރާދާ ކުލްކަރްނީގެ  އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓްގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮވާފައިވާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިން އެކްސްޕަރޓް ސިލްވިއާ ކަރެލޯވާ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޖެކްޓް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވާ މީރާގެ އޮޑިޓް ޓީމްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މީރާ ޓެކްސް އޮޑިޓަރުން ޓެކުހުގެ މައިދާނުގައި ފެންނަމުންދާ ޓްރާންސްފަރ ޕްރައިޒިންގެ މައްސަލަތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ތަމްރީނުވެގެންދާނެ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް