އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންދުވަހު ބާރަތުގެ ޓީޒާރ ދައްކާލައިފި

  • ޓީޒާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ 72 ވަނަ އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ ގައި
  • ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ފެނިގެންދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ނަން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 12:53 4,577

ސަލްމާން ޚާން - ގޫގުލް

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް " ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

"ބާރަތު" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ 72 ވަނަ އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ ގައެވެ.

ސަލްމާން އޭނާގެ ޓްވިޓަރގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ޓީޒާ ގެ ކެޕްޝަންގައި މިފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައި ވަނީ " ކުޗް ރިޝްތޭ ޒަމީންސެ ހޯތޭހޭ، ކުޗް ރިޝްތޭ ހޫންސޭ.. މެރެ ޕާސް ދޯނީތީ!" އެވެ.

މި ޓީޒާގައި ފެނިގެންދަނީ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމުގައިވާ "ގުލްޝަން ކުމާރު" އެންޑް ޓީ -ސީރީޒް، ފިލްމް ސޫޓޫޑިއޯ ( ސަލްމާން ޚާން ފިލްމްސް އެންޑް ރީލް ލައިފް ޕްރޮޑަކްޝަންސް) އަދި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ގެ ނަމެވެ.

ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން މި ޓީޒާގައި ހަމަ އެކަނި ފެނިގެންދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ނަމެވެ.

ވައްބުރެއްގެ ވަށައިގެންވާ އަލިފާންގަނޑަކާއި އިންޑިއާގެ ޗާޓް ދައްކުވައިދޭ މިޓީޒާގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަހަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އީދުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާން ގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދާނީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ދިޝާ ޕަޓާނީ، ނޯރާ ފަތޭހީ، ތައްބޫ އަދި ސުނިލް ގްރޯވާ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ފުރަތަމަ ބައިގެ ޝޫޓިންތައް މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާފައިވާއިރު ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ކްރޫއިން މިހާރު ވަނީ މަލްޓާއަށް ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާއި އެކު ކުރިން ލީޑް ރޯލް ކުޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ މި ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން މި ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލްއަށް ފަހުން ހަމަޖައްސަފައިވަނީ ކެޓްރީނާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް