ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ބާއްވަނީ

  • މިއަދު 34 ރަށެއްގައި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެ
  • ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު
  • ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލެވެނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަން

މުހަންމަދު ވިސާމް
sampathmasiw

ކ. މާލެ 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 06:08 1,255

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީސް -

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު 34 ރަށެއްގައި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން 6:00  އަށެވެ.

މާލޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އަތޮޅުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 ވޯޓެއް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބުނެ އެވެ. ވަކި ވަކި ރަށްތަކުގައި 17 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަން ވޯޓް ލުމުގެ އިންތިޒާމް ދަރުބާރުގޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމެޓީން ބުންޏެއެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލެވޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯޓްލާ ދާއިރާތަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ތަކެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ވަނީ ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ތައްޔާރުނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހުށައެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުން ވަނީ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އިކެލްޝަން ކޮމިޝަނުން އޭޕްރިލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ދަނީ އެކޮމިޝަންގެ އިންސާފްވެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަމުނެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް