ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރުން

ޢަރަބިއަން މާކެޓް ފެއާގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

  • ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު 13:00 އަށް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:31 1,414

އެމްއެމްޕީއާރުސީ -

ޢަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ފެއާރ 2017، 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ފަރުމާކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މި ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:30 އިން 14:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި އެކޯޕަރޭޝަނުން 530 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް "ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް" (އާއެފްޕީ) ގަންނަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެފައިސާއަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކަމަށެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގަ ކަމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް އީމެއިލް ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެއެވެ.

 

 

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް