ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ މިޝަން ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:10 1,742

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފާއި އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރ ސްޓެފަން ކޫޜްޑާ - މުހައްމަދު ފަޒީން

އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ މިޝަން ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ސްޓެފަން ކޫރްޑާ، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަން ޝަރީފް އުމަރުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ސްޓެފަން ކޫރްޑާގެ މި އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތަކީ އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޮޖިސްޓުކް ސަބްޖެކްޓް މެޓަރ އެކްސްޕާޓް އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ދަތުރެއްގަ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ލޮޖިސްޓިކް ޕްލެޓް ފޯމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ލޮޖިސްޓިކާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ލޮޖިސްޓިކް ސަބްޖެކްޓް މެޓަރ އެކްސްޕާޓް އެކްސްޖޭންޖު ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ސްޓެފަން ކޫރްޑާ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޝަރީފްއާ ދެބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް