ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުން

ބާޒާރުގައި ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

  • ބަޒާރުން މިތަކެތި ލިބުން ވަނީ ދަތިވެފައި
  • ބައެއް ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ނުވިއްކާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 00:52 5,411

ބިސް ކޭސްތަކެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާ އަދި ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

މި ވަގުތު ފިޔާ ބަސްތާއެއް 900ރ އަށް، ބިސް ކޭހެއް 500ރ އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް އުޅެނީ 450ރ އަށެވެ.

މާލެގެ ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކާ އަގު 45ރ އަށް އުފުލިފައިވާއިރު ކުކުޅު ބިހެއްގެ އަގު އުޅެނީ 2.50ރ އަށެވެ. އަދި އަލުވި ކިލޯއެއް ވެސް ލިބެނީ 30ރ އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ފިޔާ އަދި ބިހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު އުފުލުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ޓްރަކް ޑްރައިވަރުންތަކެއް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި އިންޑިއާ އިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

ކުރިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 12ރ އަށް ލިބެން ހުރިއިރު އަލުވި ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 10ރ އަށެވެ. އަދި އޭރު ބިސް ވިއްކަން ހުރީ 1.50ރ އަށް ބިހެކެވެ.

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު އީދަށް ފަހު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ލަފާކުރެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ފިޔާ އަދި ބިސް ފަދަ ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ ރޯދަ މާހައި ދިމާކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އަދި ބިސް އެތެރެކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމުން ވިޔަފާރިވެރިން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް