ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން

އޮލިމްޕިކްސްގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި

  • މިއީ އެތްލީޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް
  • 40 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓްކޮށްފައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 03:18 2,192

ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެސްޓް ކުރަނީ - ފޮކްސް ނިއުސް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކްޔޯގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވާ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް މިޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮލިމްޕިކްސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ވަނީ އެންއީސީ، ޖަޕާނުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ފާރމާއި ގުޅިގެން މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ މީޑިޔާގެ ހާޒިރުގައި ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އައިޓެންޑިފިކޭޝަން ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތުން އެއީ ކާކުކަން ދަނެގަންނާނެ ކަމަށާއި 40 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ތިން ލައްކަ އެތްލީޓުންނާއި، މި ކުޅިވަރުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން، ފޮޓޯ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ޖުލައި 2020 ގައި ފަށާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އެތްލީޓަކުވެސް ޗެކް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޓޯކިޔޯ 2020ގެ ހެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓީ ސުއޮށީ އައިވަޝިތާ ބުންޏެވެ.

މި ކަމުގެ ސަބަބުން އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވާ އެތްލީޓުން ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ އެތްލީޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް ހިފެހެއްޓޭން ކަމެއް ކަމަށް ސުއޮށީ ބުންޏެވެ.

މިޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ 2016 ގައި ބޭއްވި ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައިވެސް ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް