އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - އިންދިރާ ގާންދީ

އިންދިރާ ގާންދީގެ ބައޮޕިކްއަކީ ވެބް ސީރީޒްއެއް

  • ވިދްޔާ ވަނީ "އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ"ގެ ރައިޓް ވެސް ގަނެފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 11:02 3,205

ވިދްޔާ ބާލަން(ކ) އަދި އިންދިރާ ގާންދީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންދިރާ ޕްރިޔަދަރްޝިނީ ގާންދީ (އިންދިރާ ގާންދީ) އަކީ އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ބޮޑުވަޒީރެވެ.

ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހެދުމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. އެފިލްމުގައި ގާންދީގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޓްރެސް ވިދްޔާ ބާލަން ވަނީ ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ވިދްޔާ ބުނީ އިންދިރާ ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފީޗާ ފިލްމު ގެނެސްދިނުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެބް ސީރީޒްއެއްގެ ގޮތަށްކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ގާންދީއަކީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާގެ ހަޔާތް އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ގެންނަން ވެއްޖެނަމަ ބައެއް ކަންތައްތައް ނުހިމެނި ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސާގަރިކާ ގޯސް ވަނީ އިންދިރާ ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް"އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ" ގެ ނަމުގައި ފޮތެއް ނެރެފައެވެ. ވިދްޔާ ވަނީ "އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ"ގެ ރައިޓް ވެސް ގަނެފައެވެ.

ވިދްޔާ މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހުރީ ގާންދީގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށެވެ.

މި ވެބް ސީރީޒްއިން ފެންނާނެ ތަރިން އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނެކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް