އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ރާޖްކުމާރު ރާއޯ

ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވާން ބޭނުން: ރާޖްކުމާރު ރާއޯ

  • މިމަހުގެ 31 ގައި އޭނާގެ ސްޓްރީ ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 09:48 1,959

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ - ޔޫޓިއުބް

ފިލްމީ ކެރިއާގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އެކްޓަރ ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އޭނާގެ ފިލްމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެޝަނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުންވިއަސް ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އަދި އޭނާގެ ގައިގައި އެކަމުގެ ގާބިލު ކަމެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކޮލެޓީއެއް ހަމަވުމުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ފަށަން ކަމަށް ރާޖް ކުމާރުގެ އިންޓަވިއުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ބުނީ އޭނާ ކިޔައިދޭން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެވާހަކަތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ވީ ދުވަހަކުން ގެނެސްދޭނެކަމަށެވެ.

މިއަހަރަކީ ރާޖް ކުމާރަށް ފިލްމުތަކާއިގެން ބުރަ އަހަރެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އައިޝްވަރިޔާ އާއި އެކީ ކުޅުނު ފިލްމު "ފަންނޭ ޚާން"އިންނެވެ. އޭނާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު މިމަހުގެ 31ގައި ނެރޭ ފިލްމު "ސްޓްރީ" އާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގައި ނެރޭ "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް