ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ޤަތަރުގެ މައްސަލަ

ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުވުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ

  • ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައި

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 08:47 1,191

ަފަސޭހަކަމާއިއެކު ޤަތަރު ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖު ވެވޭވެނެކަމަށް ސަޢޫދީއިން ބުނޭ - އާކައިވް

ގަލްފު ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާއިއެކުވެސް ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސަޢޫދީގެ ޙައްޖާއި ބެހޭ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ސާލިޙް ބިންތާން ވިދާޅުވީ ޤަތަރުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެވޭނެކަން ސަޢޫދީއިން ކަށަވަރުކުރާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަންނަން ޖެހޭ ވެބްސައިޓްތައް ޤަތަރު ސަރުކާރުން ބްލޮކްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. 

ވެބްސައިޓްތަކަށް ނުވަދެވުނަސް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެއަރޕޯޓުން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެކަމަށް ސަޢޫދީއިން ބުންޏެވެ. އަދި ޤަތަރުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރކުރެވޭނެކަމަށް ސަޢޫދީގެ ޙައްޖާއި ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަޢޫދީ އިސްވެ އޮވެ، ގަލްފުގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލުމާއިއެކު އެޤައުމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރިވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމާއިއެކު ސަޢޫދީގައި ތިބި ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުން އެޤައުމުން ފައިބަން ޖެހުނެވެ. ސަޢޫދީއާއި އީރާނާއި ދެމެދު މިފަހުން ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގައި އީރާން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޙައްޖަށް ދިޔުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. 

ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލީ ސަޢޫދީގެ އިތުރުން މިސްރު، ޔޫ.އޭ.އީ، ބަޙްރައިން އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ. މިމައްސަލައަށް އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އަވަސް ހައްލެއް ލިބޭނެކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކުން ޤަތަރާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލީ ޤަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދޭކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް