ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:56
އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރަނީ
އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްސޭރި ޖަލު
އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތުގައި 300 ފޫޓު ދިގު އަދި 200 ފޫޓު ފުޅާ މިނުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ ސާފުކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި  އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހެދިފައިވާ ވިނަތައް ނޮޅައި، ކުދި ގަސްތައް އެއްކޮށް ކޮށުމުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ގަސްތަކުގެ ތިރިއަށް ހުރި ގޮފިތައް ކޮށައި ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެ އެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި 300 ފޫޓު ދިގު އަދި 200 ފޫޓު ފުޅާ މިނުގެ ސަރަހައްދު ވަނީ ސާފުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެ އެވެ.

މި މަސައްކަތުގައި އައްސޭރި ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ، އެސިސްޓަންޓް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ ޖަލުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް