ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 18:46
ސީއެމްބިއުލާންސް: ނ. އަތޮޅު ސީއެމްބިއުލާންސް ދުއްވުމަށް ފަޅުވެރިންނެއް ނެތް
ސީއެމްބިއުލާންސް: ނ. އަތޮޅު ސީއެމްބިއުލާންސް ދުއްވުމަށް ފަޅުވެރިންނެއް ނެތް
ގޫގުލް
ސީއެމްބިއުލާންސް
ސީއެމްބިއުލާންސުގެ ފަޅުވެރިން ހަމަނުވުމުން، ފަޅުވެރިން ހަމަޖައްސަން ޖެހުނީ އާއިލާއަށް!
 
ސީއެމްބިއުލާންސަށް ފަޅުވެރިއަކު ހަމަޖެއްސީ ބަލިމީހާގެ އާއިލާއިން
 
ފަޅުވެރިން ހަމަނުވެގެން ސީއެމްބިއުލާންސް ނުދުއްވާ

ސީއެމްބިއުލާންސުގެ ފަޅުވެރިން ހަމަނުވެގެން ނ. މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ހާލު ދެރަ ބަލި މީހަކު މާލެ ގެނެވޭގޮތް ނުވުމުން، އެންމެ ފަހުން އާއިލާއިން ފަޅުވެރިއަކު ހަމަޖައްސައިގެން ބަލިމީހާ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު، ނ. ކުޑަފަރީން މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ސީރިއަސް ބަލިމީހަކު މާލެ ގެނެއުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދިން ނަމަވެސް، ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ފަޅުވެރިން ހަމަނުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރު ތިބެން ޖެހުނެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އާސަންދަ އިން އެޕްރޫވްކުރުމުން ސީއެމްބިއުލާންސް އޮޕަރޭޓްކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފުން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސީއެމްބިއުލާންސަށް ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއް އަރުވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ދިމާވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި އެގޮތަށް ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ އަންނަ މުވައްޒަފު މާލޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހެނީ ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

ސީއެމްބިއުލާންސް ދަތުރުކުރުމަށް ދެ ފަޅުވެރިންނާއި ކެޕްޓަނެއް ބޭނުންވާއިރު، މަނަދޫގައި އޮންނަ ސީއެމްބިއުލާންސްގެ އެއް ފަޅުވެރިއަކު މަދެވެ. އަދި ކެޕްޓަން ނުވަތަ ދެން ހުންނަ ފަޅުވެރިޔާ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފި ނަމަ ސީއެމްއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓުމަކަށް އާދެ އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނީ، މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ގެންނަން ޖެހުނު ބަލިމީހާގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ މީހާ މާލެ ގެނެއުމަށް ހެނދުނު 10:00 ހާއިރު ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީ، އާސަންދަ އިން އެޕްރޫވް ކުރިއިރު، އާއިލާއިން ފަޅުވެރިއަކު ހަމަޖައްސައިގެން މާލެ ފުރުނީ ހަވީރު 4:00 ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އޭނާ ބުނީ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ އައި މީހާ އަނބުރާ ސީއެމްބިއުލާންސަށް ނައުމުން، އެނބުރި މަނަދޫ އަށް ދާންޖެހުނީ މާލެއިން އެހެން މީހަކު ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރުވައިގެން ކަމަށެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ވެސް، މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، ސީއެމްބިއުލާންސް ހަމަނުޖެހިގެން ބަލިމީހެއްގެ އާއިލާއިން އެތައް އިރަކު ތިބުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން އެހެން ލޯންޗެއްގައި ބަލިމީހާ މާލެ ގެންނަނިކޮށް ބަލިމީހާ މަރުވި ހާދިސާއެއް ވެސް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ބަލިމީހެއްގެ ހާލުބޮޑުވެގެން މާލެއަށް ގެންނަން ޖެހުނަސް އެކަމެއް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

މަނަދޫ ސީއެމްބިއުލާންސަށް ފަޅުވެރިއަކު ނެގުމަށް މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނުކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

 

މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އުސޫލު އޮންނަ ގޮތުން މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީން ކަމަށްވާތީ މައުލޫމާތު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް