އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ސަލްމާން ހާން

ސަލްމާން ޚާންގެ ސުލްތާން ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްްޔާރުވެއްޖެ

  • ފިލްމު ސުލްތާން ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރަނީ މި އޮގަސްޓް 31
  • 'ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން' ވެސް ވަނީ ވައިނާގައި ރިލީޒްކޮށްފައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 2 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 08:47 1,477

ފިލްމު ސުލްތާންގައި ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާ: ޗައިނާގައި ރިލީޒްކުރާނޯ އޮގަސްޓް 31ގައި - ޓްވިޓަރ

ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ސުލްތާން، ޓައިގާ ޒިންދާހޭއަށް ފަހު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ބާރަތު މިފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ހެދުމަށެވެ.  

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރުވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މިފިލްމަކީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އަލީ އައްބާސް ޒަފަރާއި ސަލްހާން ޚާންގެ، ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ހެޓްރިކް ހަދާނެ ފިލްމެކެވެ.

'ބާރަތު' ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު ބެލުންތެރިންނަށް މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރު އުފާވެރި ޙަބަރެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކާމިޔާބު ފިލްމު ސުލްތާން މި އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ފޭނުންނަށް ހާއްސަ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ވަނީ ޓުވީޓް ކޮށްފައެވެ.

'ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން' އަށް ފަހު މިއީ ޗައިނާގައި އަޅުވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެވަނަ ފިލްމުއެވެ.

ސުލްތާން އަކީ ފިކްޝަނަލް ރެސްލިންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމަކަށްވާއިރު ދެން މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ އަނުޝްކާ ޝަރްމާއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި މިފިލްމަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް