ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 23:49
ޔޫކޭ ހައި ކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އެމްޔޫއޯއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ޔޫކޭ ހައި ކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އެމްޔޫއޯއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޔޫއޯ
ޔޫކޭ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ އެމްޔޫއޯއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވުނު:އެމްޔޫއޯ

ޔޫކޭ ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ މިސްޓަރ ޑެނިއެލް ޕެއިންޓަރ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމްޔޫއޯގައި ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

މިބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޔޫއޯގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެކެވުނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާމެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އެއިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ހިންގާ ހުދުމުޚްތާރު ކަންކަމާއި ފްރީއެންޑްފެއަރ އިލެކްޝަނަކަށް ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުންވެސް ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވުނު ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ދާދި އަވަހަށް ބޭރުގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް މިމައުޅުމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި އިންސާފްވެރި އިންތިޚާބުތަކެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް