އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ފިލްމް ބާރަތަށް ޕްރިޔަންކާގެ ބަދަލުގައި ކެޓްރީނާ!

  • ސަލްމާން ވަނީ ކެޓްރީނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި
  • ލީޑް ރޯލަށް ކެޓްރީނާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 12:03 1,471

ކެޓްރީނާ ކައިފް - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމް "ބާރަތް" ދޫކޮށްލުމުން އެ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުމަށް ކެޓްރީނާ ކައިފް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ސަލްމާން ޚާން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ " އޭކް ސުންދަރު އޯރު ސުޝީލް ލަޅްކީ ޖިސްކާ ނާމްހޭ ކެޓްރީނާ ކައިފް... ސްވާގްހޭ އާޕްކާ ބާރަތްކީ ޒިންދަގީމެއިން" (އެހާމެ ރީތި އަދި މަޑުމައިތިރި ސިފަތަކެއްހުރި އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަމަކަށް ކިޔަނީ ކެޓްރީނާ ކައިފް، ބާތަރް ގެ ދުނިޔެއަށް މަރުހަބާ) އެވެ.

މިފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓާރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފައިވަނީ ކެޓްރީ އަކީ ބޮޑު ސުޕަރސްޓާރެއް ކަމަށާއި ދެ ފިލްމެއްގައި ކެޓްރީނާ އާއެކު ވަރަށް ގާތުން އޭނާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބާރަތްގެ ސްކްރިޕްޓް ކެޓްރީނާ އާއި ހިއްސާކުރި ކަމަށާއި އެ ރޯލް އޭނާ އަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފައިވަނީ ސަލްމާނާއެކު ފިލްމްގެ ހުރިހާ ކަމަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަރިއަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮތެއް ނިންމަން ސަލްމާން އޭނާއަށް ދޫކޮށްލި ކަމަށެވެ.

ކެޓްރީނާ އެރޯލަށް ހަމަޖެއްސުން އެއީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ނިންމުން ކަމަށާއި ސަބަބަކީ ކެޓްރީނާ އާއެކު ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް އޭނާގެ މަސައްކަތް ރީތިވުން ކަމަށް އަލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ ބުނެފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާގެ ބަދަލުގައި އިތުރު މީހަކު ހޯދާނެހާ ވަގުތު އޮއްވާ ޕްރިޔަންކާގެ ނިންމުން އެންގުމުން އެކަމާ ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށާއި ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތަށް ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންދިމަށް އުނދަގޫ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ފެށޭ އޮގަސްޓް މަހުގައި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ކެޓްރީނާ ފަށާނެ ކަމަށް އަލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އަލީ އާއެކު ކެޓްރީނާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ "މެރީ ބްރަދާކީ ދުލްހަން" އަދި "ޓައިގާ ޒިންދާހޭ" ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް