ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:12
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބައްދުކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބައްދުކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކ
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބައްދުކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ
 
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގައި 500 ކުދިން ދަނީ ކިޔަވަމުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ބައެއް ކަންތައްތަކާ ހިންހަމަނުޖެހި އެރަށު ސްކޫލު ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖުކޮށްފި އެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އާމިރު އަހްމަދު ވިދާޅުވީ، އެރަށު ސްކޫލު ބެލެނިވެރިން ސްކޫލު ކުދިން ސްކޫލަށް މިއަދު ފޮނުވާފައި ނުވަނީ، ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރެއްގައި ސްކޫލުގެ ހާލަތު ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލު ކުދިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަން ތިއްބާ ސީލިންގް ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލު ކުދިން ބޭނުންކުރާ މޭޒާއި ގޮޑިތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ބެލެނިވެރިން ބުނެ ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ފާހާނާވެސް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިސިޕަލާ މެދުވެސް ހިންހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހިންހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިވަގުތު 500 ކުދިން ކިޔަވަމުންދާ ދުވާފަރުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބައްދު ކޮށްފައިވާ އިރު އެ ސްކޫލުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ވަނީ އިހްތިޖާޖުކޮށްފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަތަކުން ނުވައަކަށް ވެސް އިހްތިޖާޖުވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

 

ރ. ދުވާފަރަކީ 4000 މީހުންގެ އާބާދީ އެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް