ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ދަޅަކްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

  • "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 11:22 3,469

ދަޅަކްގެ ޕޯސްޓަރު - ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" ރިލީޒް ކުރިތާ ހަފްތާއެއް ވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް ފިލްމަށް ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންނެވެ.

ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ޚައްތަރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ދިޔަ "ދަޅަކް" ގެ އަމްދަނީ ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 50 ކުރޯޑާ ގާތް ކޮށްފައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން މި ފިލްމަށް މިހާރު ވަނީ 48.01 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޖާންވީ އާއި އިޝާންގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރާއި، ޑައިރެކްޓްރ ޝަޝާންކް ކެއިތަން ބައިވެރިވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ފޮޓޯގްރާފަރ މާނަވް މަންގަލަނީ ވަނީ ޝެއަރކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަދި ވަރަށް ބޮޑުތަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ އަކީ އޭނާއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް އެންމެ ފިލްމެއް ކާމިޔާބު ވުމުން އޭގެ މާނައަކީ ކާމިޔާބުވުން ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީހުން ބަލައިގަންނަ އަދި މީހުންގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އަދި މިއީ ފުރަތަމަ ހަރުފަތް ކަމަށް ޖާންވީ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްތައް ކިޔާފައި ފާހާނާގައި ހުރެ ރޯކަށާއި މީހުން އެނާއަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ތައުރީފް ފެނުމުން 100 ފަހަރު "ޔޭ" ހަދާ ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ޖާންވީ ވަނީ  އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ޖާންވީ ވަނީ "ދަޅަކް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ޝަޝާންކް "ޔޭ ޖަވާނީ ހޭ ދިވާނީ" ގެ "ޗަންނާ މޭރޭޔާރ"  ލަވަ ކިޔާފައިވާ މަޖާ ވީޑިއޯ އެއްވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް