ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ފޯޑް ކުންފުނި

ފޯޑް ކުންފުންޏަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 11 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ

  • ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ
  • އެ ކުންފުނިން ގެންނަނީ ކޮން ބަދަލެއްކަން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 26 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 22:41 3,141

ފޯޑް ކުންފުނީގެ ކާރެއް - ގޫގުލް

ފޯޑް މޮޓާ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު 11 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ "އޮޓޯ ބިޒްނަސް" އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ގެންނަނީ ކޮން ބަދަލެއްކަން ހާމަ ކޮށްފައިނުވާއިރު ފޯޑް ކުންފުނީގެ އިތުރުން ގިނަ ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ފޯޑް ކުންފުނިން ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޓެސްޓް ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާއިރު އެ ކާރުތަކުގެ އައު ޖެނެރޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޓެސްޓް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި ކާރުތަކަކީ ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ގެނެސްފައިވާ "ލިޑަރ" ސެންސަރުތަކާއި އޮންބޯޑް ކޮމްޕިއުޓިން ހާޑްވެއަރ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކާރުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ފޯޑު ކުންފުނީގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު މާރކެޓަށް ނެރެން ނިންމާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ގެންނަން އުޅެނީ ކޮން ބަދަލެއްކަން އެނގިފައިނުވާއިރު އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ޕާޓްނަރުންނާއި ސަޕްލަޔަރުންގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ފޯޑް ކުންފުނިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ "އޮޓޯނޮމޮސް ވެހިކަލް" ތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުންފުނީގެ އޮފީހުގައި ވަކި ޔުނިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފޯޑް ކުންފުންނަކީ ކާރު އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ޓްރަކްތަކާއި ޓްރެކްޓަރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް