ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ އޮފީހެއް ޗައިނާގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން!

  • އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ލައިސެންސް ވެސް ވަނީ ލިބިފައި
  • މަޝްހޫރު ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެބްސައިޓްތައް ޗައިނާގައި ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 21:05 1,997

ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ މާކް ޒަކަރބާގް ޗައިނާގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފޯރަމްގައި - ބީބީސީ

ފޭސްބުކްގެ އޮފީހެއް ޗައިނާގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ޗައިނާގައި އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ލައިސެންސް ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ އޮފީސް ވެގެންދާނީ ޗައިނާގެ ޑިވަލޮޕަރުންނާއި އިނޮވޭޓަރުންގެ އިތުރުން ސްޓާޓް-އަޕްސްތަކަށް އިނޮވޭޝަން ހަބެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ވެބްސައިޓުން ދިމާވި ބައެއް ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ނަގާފައި ކަމަށް ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާ އަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މާރކެޓް އޮންނަ ޤައުމަށްވާއިރު އެންމެ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓްތައް ކަމަށްވާ ޓުވިޓަރ އާއި ޔޫޓިއުބް އާއި، ފޭސްބުކް ފަދަ ވެބްސައިތްތައް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބްލޮކް ކޮށްފައެވެ. އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަދެވޭ ހަމައެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވެބްސައިޓްތަކަކީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މޮނީޓަރ ކުރެވޭ ސައިޓްތަކެކެވެ.

ޗައިނާގައި ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުންޏަށް ފޭސްބުކް އިން 30 މިލިއަން ޕައުންޑް ފައިނޭންސް ކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝާއި، އިރާނާއި، އުތުރު ކޮރެއާ އިން ވެސް ވަނީ އެ ޤައުމުގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް