ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އަލްފަބެޓް ކުންފުނި

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު!

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެއް
  • މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 17:19 1,985

އަލްފަބެޓް ކުންފުނި - ބީބީސީ

ގޫގުލްގެ މައި ކުންފުނި އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 32.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަލްފަބެޓުން ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއަރޓާގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެން މަތީ އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދެ ވަނަ ކުއާރޓައިގައި އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ އުޅެނީ 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގައެވެ. ފައިދާ ދަށްވި ސަބަބެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމުގެ މައްސަލާގައި އީޔޫ އިން އެ ކުންފުނި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުންނެވެ. އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހުނުނަމަ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 8.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުނީގައި އަށްޑިހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އަލްފަބެޓް ކުންފުންޏަކީ ތަފާތު އެކި ޓެކެނޮލޮޖީތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް އީޖާދުކޮށް، އާ ކަންތައްތައް ގެންނަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް