ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ސަންޗޭޒްގެ ލަނޑުން ބާންލީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ދެވަނަ އަށް
 
އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ
ލީވާން އަލީ
ކ. މާލެ |
ބާންލީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސަންޗޭޒް އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޫގުލް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ޖަހައިދިން ލަނޑުން ބާންލީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

 

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާންލީއާ ވާދަކޮށް އާސެނަލް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބާންލީން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިސާބަކުން އާސެނަލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާފައެވެ.

 

އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ބާންލީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ. ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އާސެނަލް އަށް ލިބިފައިވާއިރު، ބާންލީ އިން ވަނީ އާސެނަލްގެ އެޓޭކްތައް ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އާސެނަލް އެވެ. އެގޮތުން 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮޒިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މުސްތާފީ އެވެ.

 

މި ލަނޑާއެކު އާސެނަލް އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް އެޓީމަށް އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ގްރަނިޓް ޒާހާ އަށް ރެފްރީ ދެއްކި ރަތް ކާޑުންނެވެ.

 

އެގޮތުން މެޗުގެ ފަހު 15 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ބާންލީ އިން ވަނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ އާސެނަލްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ.

 

ބާންލީ އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އަންދުރޭ ގްރޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ސިކުންތުކޮޅު ތެރޭގައި އާސެނަލް އިން ވަނީ އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަޓީ ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ.

 

މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ދެވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި ބާންލީ އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 26 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 13 ވަނައިގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް