އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ރީމެކްސް ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

  • ޝޯރޫމް ހުންނާނީ ނިކަގަސް މަގުގައި
  • ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 21:55 6,942

ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރި ފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ރާއްޖެޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރީމެކްސްގެ އާ ޝޯރޫމެއް ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ނިކަގަސް މަގުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރީމެކްސްއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ.

ރީމެކްސް ޝޯރޫމްގެ ވެރިފަރާތް މުހައްމަދު ޝަމީޒު ވިދާޅުވީ އައިބޭ މެދުވެރިކޮށް ދެ އަހަރު ދުވަސްވަންދެން ރީމެކްސް ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު ވިއްކުމަށް ފަހު ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބުމުން، ސީދާ ރީމެކްސް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެންނަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ރީމެކްސް ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޝޯރޫމް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ރީމެކްސް ޝޯރޫމުން ލިބެން ހުރި ބައެއް ސާމާނުތަކަށް ބަލާއިރު ފޯނު ކަވަރާއި ޔޫއެސްބީ ކޭބަލްއާ ހެޑްސެޓްގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ޕޯޓަބަލް މިކްސަރ ހިމެނެއެވެ. އެ ޝޯރޫމުން ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކުން ވޮރެންޓީ ލިބޭއިރު އެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮލެޓީވާނެ ކަމަށް ޝޯރޫމުން ބުނެއެވެ.

އެ ޝޯރޫމުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ޝޯރޫމަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެރިފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި މައި އޮފީސް ހުންނަ ރީމެކްސް ކުންފުނި ވުޖޫދުވެފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް