ފުޓްބޯޅަ
އާސެނަލް އަށް ޕަޔެޓް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ވެންގާ
 
ޕަޔެޓްއަށްވުރެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު އާސެނަލްގައި އެބަތިބި: ވެންގާ
 
އާސެނަލްގެ ސްކޮޑު މިހާރު ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައި: ވެންގާ
ލީވާން އަލީ
ކ. މާލެ |
އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް (ވ)
ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް އެވަޓަންގެ އެޓޭކިންގް މިޑްފިލްޑާ ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލް އަށް ޕަޔެޓް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެޓީމުގައި ޕަޔެޓްއަށްވުރެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން މިވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ވެންގާ ބުނީ ޕަޔެޓް އަކީ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ހޯދަމުން އަންނަ މަގާމަށް ޕަޔެޓް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޕަޔެޓް ކުޅެމުން އަންނަ މަގާމަށް ކުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން މިވަގުތުވެސް ޓީމުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ވެލްބެކް ޓީމަށް އެނބުރި އައިކަން ފާހަގަކުރަމުން ވެންގާ ބުނީ މިހާރު ސްކޮޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ސްކޮޑާ އަދިވެސް ގުޅެން ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ނިކުންނައިރު، އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ބެލެރިން، ޖިރޫ އަދި ގިބްސް ވަނީ ސްކޮޑާ ގުޅިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ތިއޯ ވޮލްކޮޓް، މެތިއު ޑިބުޗީ، ޕީޓާ މަޓަސެކާ އަދި ސަންޓީ ކަޒޯލާ އަށް އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް