އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ފުޓުބޯޅަ

އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވާން ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

  • ވެލެންސިޔާ ވަނީ އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދަތުރުކޮށްފަ
  • ފުރަތަމަ ލެގުގައި ވެލެންސިޔާ ނުކުންނާނީ ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް
  • ދެވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:25 1,829

ވެލެންސިޔާ އިން އެފްއޭކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށާއި އޭއެފްސީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްލަބު ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޓާފް ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުންތައް ފެށިއިރު، މިއަހަރު ވެސް އެޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ކީޕަރު ޓްރެއިނަރު މުހައްމަދު އިގުބާލް އެވެ. އަދި އޭނާއާ އެކު އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) އެވެ.

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ވެލެންސިއާގެ ފަރިތަކުންތައް ފެށިއިރު، މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބޫޓާންގެ ތިމްޕޫއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅޭނެ އެވެ. މި ދެޓީމް ބައްދަލުކުރާ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗް ކުޅޭނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު މާލޭގަ އެވެ. ވެލެންސިއާ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ޕްލޭއޮފް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ކޮލަމްބޯ ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމަކާ އެވެ. ޕްލޭއޮފް އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 21 އަދި 28 ގައެވެ

މިއަހަރުގެ ސީޒަންގައި ވެލެންސިއާއާ ގުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ ބީޖީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުނު އިބްރާހިމް ޝިޔާމް (ދޮނާ) އާއި ވިކްޓަރީ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ތައްތި) އާއި ގޯލްކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަން އާއި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އޮމޮދޫ ވެސްޓް އަދި ނިއު އަށް މިދިޔަ ސީޒަންގައި ކުޅުނު މުހައްމަދު މުސްލިހު އެވެ

ވެލެންސިއާ ދޫކޮށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އާއި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އަދި މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ހިމެނެއެވެ

މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމްއިން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް