ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ވޮލީބޯލް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ސީ ލައިފްގެ ފަރާތުން ތަފާތު ފެންނާނެ: ޝަފާޒް

  • ގައުމީ ލެވެލްގެ ކުޅުންތެރިން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ
  • ވ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭނަން

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 00:07 1,829

ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު ޝަފާޒް އިބްރާހިމް (ޑަނާ) - އެމްޑީޕީ

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަމާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ލިބުނު ސީ ލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތްތަކުގައި ފެނިގެންދާނީ ވަރުގަދަ ޓީމަކާއެކު ތަފާތު ދައްކާނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޝަފާޒް އިބްރާހިމް (ޑަނާ) ބުނެފި އެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސީ ލައިފް ހޯދީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޝަފާޒް ބުނީ މުބާރާތް ފެށުނު ހިސާބުން އެޓީމުން ޓާގެޓް ކޮށްގެން އައީ ތަށި ހޯދުމަށް ކަމަށާއި އަދި ތައްޓާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ލިބުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ޓީމުގައި މިހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝަފާޒް ބުނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް އުންމީދީ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މި މުބާރާތުން ތަށި ހޯދުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ތިބި ވަރު ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ޝައްފާޒް ބުނީ އެޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވޮލީ ދަންނަ މީހެއް ނަމަ އެނގޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެފަދަ އެތަށް މޫނުތަކެއް އެޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން އެޓީމު ފެނިގެންދާނީ މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ސަޕްރައިޒިން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ޝަފާޒް ބުންޏެވެ.

ވ. އަތޮޅު ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މި ކްލަބުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިރު، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވޮލީ ފިރިހެން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަފާޒް ބުނީ މިހާރުން މިހާރަށް ބެލި ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ވ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އަދި އެޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނުކުންނައިރު، ވ. އަތޮޅުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަމެއްދީ ގައުމީ ލެވެލް އަށް އެ އަތޮޅުގެ ކުޅުންތެރިން ނެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް