raajjemv logo
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް
ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ހެދި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހުޅުވައިފި
 
އެ ޕާކްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,402
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 20:10
ފޯކައިދޫ މަރިޔާދު މައިޒާން
ގޫގުލް

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ހެދި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހުޅުވައިފި އެވެ.

"މަރިޔާދު މައިޒާން"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އެޕާކް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ. އެޕާކް ހުޅުވައިދެއްވީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރާޝިދު އެވެ.

ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން މަރިޔާދު މައިޒާން ހަދާފައިވާއިރު، އެޕާކް ހެދުމުގައި ފޯކައިދޫ ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު)ގެ އެހީތެރިން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ބުނެ އެވެ.

މަރިޔާދު މައިޒާނުގެ ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް