ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ތައުލީމް

ހދ. އަތޮޅުގެ 8 ސްކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިފި

  • މި ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް
  • މި ޕްރޮގްރާމަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:59 1,314

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ގޫގުލް

ހދ. އަތޮޅުގެ އަށް ސްކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެވެ.

ހދ އަތޮޅުގައި ހިންގި ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގައި ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލާއި ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލާއި ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ އިތުރުން މަކުނުދޫ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެ އެވެ.

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް